Info

Radioens bestyrelse

David Nederby Jessen (formand)
Martin Spangenberg (kasserer)
Kim Fini Christensen (stationsleder)
Rasmus Rasmussen
Joakim C. Billenberg

Programtilladelse

Slots- og Kulturstyrelsen har lige siden 80’erne tildelt Radio Halsnæs programtilladelse til at sende ikke-kommerciel lokalradio i Halsnæs Kommune.

Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.